Al het SVU nieuws:

Grote Clubactie

2014-09-18 20:23 door Francien Verheijen

Lees meer...

Samenwerking Gloria UC en SVUlicoten

2014-07-01 11:35 door Jozef van Sas

Samenwerking Gloria UC en SVUlicoten begint in het nieuwe seizoen. Beste SVU-Leden, Iedereen die SVU een warm hart toedraagt, weet inmiddels vast al dat we volgend seizoen gaan samenwerken met Gloria UC. Een structurele daling van het aantal jeugdspelers in zowel de jongste als oudste leeftijdscategorieën heeft tot deze stap geleid. Ondanks de goede en fijne samenwerking met Viola de afgelopen jaren is toch voor Gloria UC als samenwerkingspartner gekozen. Met als doel de sport en onze accommodatie in het dorp te behouden, is de keuze gemaakt voor onze zustervereniging en gemeentegenoot. We gaan samen met Gloria UC proberen alle jeugd van de gemeente Baarle-Nassau te laten voetballen op welk vlak (sportief, competitief, recreatief) dan ook. Namens het bestuur van SV Ulicoten wil ik iedereen die aan dit proces meewerkt, alvast bedanken voor alle inzet en tijd die dit proces met zich meebrengt, nu en in de toekomst. Er is een commissie opgericht die de samenwerking in goede banen moet leiden. Ook gedurende het komende seizoen wordt hiertoe op gezette tijden overleg met Gloria gevoerd. Dit zodat we voor het seizoen daarop nog beter op elkaar zijn afgestemd en de twee verenigingen in elkaar kunnen overlopen. Daarbij speelt het behoud van beide accommodaties en de ondersteuning door de gemeente een belangrijke rol. Als er leden zijn die in de loop van het seizoen op-/aanmerkingen of suggesties hebben, dan zijn die uiteraard van harte welkom. Namens SV Ulicoten, Jozef van Sas I

Alcohol

2013-12-28 13:03 door Jozef van Sas

Na 31-12-2013 wordt er bij SVUlicoten geen Alcohol meer geschonken aan mensen onder de 18 jaar.

Voetbalsokken en broeken in Kantine te Koop

2011-09-10 08:51 door Jozef van Sas

Voetbalsokken en broeken in kantine te koop

De Oude Doos

2008-06-29 22:15 door Barry Staes

Lees meer...